Jedna od usluga koje nudi Energa d.o.o. je izrada horizontalne signalizacije.

Horizontalna signalizacija obuhvaća sve uzdužne, poprečne i ostale oznake na kolniku i objektima uz rub kolnika. Također horizontalna signalizacija može se primijeniti i na označavanje parkirnih mjesta, crtanje linija sportskih igrališta na odgovarajućim površinama i slično.

Oznake na kolniku mogu biti stalne ili privremene. Stalne oznake su one koje nam pomažu pri snalaženju u prometu, a privremene oznake namijenjene su označavanju radova na cesti ili privremenih opasnosti na kolniku.

Oznake na kolniku i drugim površinama uglavnom su bijele boje, a u iznimnim slučajevima mogu biti žute, zelene, crvene, plave i slično.

Prilikom izrade horizontalne signalizacije koristimo se samo najkvalitetnijim materijalima i strogo poštujući sve pravilnike vezane uz horizontalnu signalizaciju.

Za sve ostale informacije o usluzi horizontalne signalizacije klikni ovdje.