Servis vatrogasnih aparata

Važnost servisa protupožarnih vatrogasnih aparata, ključna je za ispravnu i sigurnu upotrebu vatrogasnog aparata prilikom požara.

Kroz zakonske regulative svaki korisnik protupožarnog vatrogasnog aparata dužan je redovno servisirati i održavati vatrogasne aparate. Kroz uslugu servisa vatrogasnog aparata mogući je redovni pregled svaka 3 mjeseca, periodični servis najmanje jednom godišnje i unutarnji pregled najmanje svake pete godine no, ako je vatrogasni aparat stariji od 15 godina unutarnji pregled obavlja se svake 2 godine. Dio usluge servisa vatrogasnog aparata također je eventualna zamjena dijelova sa originalnim dijelovima što produlje vijek vatrogasnog aparata.

Dugogodišnje iskustvo u servisu protupožarnih vatrogasnih aparata, jamac je kvalitete usluge i sigurnosti. Usluga servisa moguće je obavljati na području cijele Hrvatske.

PRODAJA VATROGASNIH APARATA

Osim usluge servisa protupožarnih vatrogasnih aparata nudi se prodaja visokokvalitetnih protupožarnih vatrogasnih aparata kao i ostale protupožarne certificirane opreme.

OBRATITE NAM SE SA POVJERENJEM

Dugogodišnje iskustvo i refernce jamac su kvalitete usluge servisa protupožarnih aparata i prodaje protupožarnih vatrogasnih aparata i ostale protupožarne opreme.

 

Servisprodaja